Nazad na početnu

Bolovanje radi nege deteta

Kada počinje bolovanje radi nege deteta?

Porodiljsko bolovanje traje tri meseca, računajući od datuma otvaranja bolovanja (45 – 28 dana pre očekivanog termina porođaja). Na porodiljsko bolovanje se nadovezuje bolovanje radi nege deteta.

Da li se posebno otvara bolovanja zbog nege deteta?

Ne treba, jer ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege detata, već se ono nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Da li otac može da otvori bolovanje radi nege deteta?

Otac ne može da otvori porodiljsko bolovanje, ali može bolovanje radi nege detata. Dakle, po isteku tri meseca od rođenja bebe, brigu o detetu može da preuzme tata, a vi da se vratite na posao.

Kako otac da otvori bolovanje radi nege deteta?

Potrebno je da prethodno kod svog ginekologa i u svom preduzeću zaključite bolovanje, a zatim vaš suprug da po istoj proceduri kao i vi, otvori bolovanje radi nege deteta. Od dokumenata mu je potrebno:

  • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje njegov lekar
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
  • fotokopija overene zdravstvene knjižice
  • fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca
  • rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta
  • sporazum u pisanoj formi između vas i supruga o tome da vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta

Koliku platu prima otac za vreme “porodiljskog” bolovanja?

Činjenica što je na bolovanju zbog nege deteta otac, a ne majka ne menja ništa, tako da on prima punu platu, dakle 100% svoje prosečne zarade u prethodna tri meseca.

Pogledajte još