Nazad na početnu

Prijava novorođenčeta

Kako i kada prijaviti bebu kod matičara?

Kada se beba rodi prvo je prijavljujete kod matičara, da biste se izjasnili za ime, prezime i državljanstvo bebe i da bi dobila svoj Izvod iz matične knjige rođenih koji je potreban za ostala dokumenta. Možete je prijaviti do 30 dana nakon porođaja, u zavisnosti koliko je potrebno vremena da iz porodilišta u Matičnu službu stigne obaveštenje o tome da ste rodili dete.

Ko može da prijavi bebu?

Roditelji – Ako je dete rođeno u bračnoj zajednici i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da u opštinu dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese izvod iz matične knjige venčanih, otpusnu listu iz porodilišta, svoju ličnu kartu i ličnu kartu supružnika, i državljanstvo oba roditelja. Kod matičara popunjavate zapisnik o imenu bebe. *

* Napomena: Neke opštine traže da oba roditelja budu prisutna prilikom prijavljivanja bebe, bez obzira na to što je dete rođeno u bračnoj zajednici i roditelji imaju isto prezime, pa ukoliko ste u mogućnosti pre prijavljivanja prvo proverite da li je to slučaj i sa vašom opštinom.

Ako su roditelji u braku i imaju različita državljanstva ili različita prezimena potrebno je prisustvo oba roditelja. Takođe je potrebno i da ponesu izvod iz matične knjige venčanih, državljanstvo i lične karte. Kod matičara se pravi zapisnik o određivanuju prezimena deteta, ili ukoliko imaju različito državljanstvo pravi se zapisnik koje državljanstvo dete dobija.

Za vanbračno rođenu decu, potrebno je da dođe majka i ponese svoj izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu.

Za izjavu o priznavanju očinstva obavezno je prisustvo oba roditelja. Otac mora poneti ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.

Treće lice – Ukoliko neko treće lice prijavljuje dete jer roditelji nisu u mogućnosti potrebno je da ponese svu dokumentaciju potrebnu za prijavu bebe i zapisnik o imenu i državljanstvu, bez obzira da li roditelji imaju isto prezime ili državljanstvo.

Zapisnik roditelji mogu da naprave u opštini gde žive i moraju da ga prilože uz osnovnu dokumentaciju koju će neko odneti umesto njih da bi prijavio dete. Ukoliko roditelji idu lično kod matičara onda tamo popunjavaju zapisnik.

Šta je od dokumenata potrebno za prijavu bebe kod matičara?

  • Venčani list roditelja – može fotokopija
  • Uverenje o državljanstvu oba roditelja – može fotokopija
  • Lična karta jednog roditelja na uvid
  • Zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar).

Šta je potrebno za vanbračnu decu?

Ako niste venčani morate oboje biti prisutni kod matičara, a od dokumenata vam je potrebno:

  • Uverenje o državljanstvu za oba roditelja – može fotokopija
  • Lične karte oba roditelja na uvid
  • Zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)
  • Izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja – može fotokopija
  • Zapisnik o priznavanju očinstva (sastavlja ga matičar)

Da li naknadno možemo da damo ime detetu?

Ne. Da biste prijavili bebu kod matičara, odnosno da biste je upisali u Matičnu knjigu rođenih, morate mu dati ime. Osim toga, ni izvod iz Matične knjige rođenih ne možete dobiti ako dete još nema ime.

Kada možemo da dobijemo detetov izvod iz Matične knjige rođenih?

Potrebno je da prođe nedelju dana od prijave, da biste mogli da dobijete izvod za novorođenče. Toliko se čeka zbog procedure, koja je takva da matičar kada roditelj prijavi dete, službeno šalje u SUP zahtev za izdavanje jedinstvenog matičnog broja (JMBG). Tek kada od njih dobiju broj, detetu se može kompletirati izvod iz Matične knjige rođenih.

Da li plaća izvod iz Matične knjige rođenih za dete?

Ne. Kada prijavite bebu dobićete dva izvoda, oba besplatno.

Pogledajte još