Nazad na početnu

Roditeljski dodatak

Kako se dobija roditeljski dodatak?

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Visina pomoći zavisi od toga koje je dete po redu. Dodatak može dobiti i otac ako ispunjava uslove, a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu.

Kada se podnosi zahtev za roditeljski dodatak?

Rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak je šest meseci od dana rođenja deteta.

Dokumenta za roditeljski dodatak

 • zahtev (formular) koji se može uzeti u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opštini)
 • originali izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda
 • original uverenja o državljanstvu majke, ne stariji od šest meseci
 • fotokopija lične karte majke i original na uvid
 • original prijave prebivališta za decu, ne stariji od šest meseci
 • fotokopija sve četiri strane overene zdravstvene knjižice majke, overena u sudu
 • Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu
 • fotokopija kartice tekućeg računa kod “Poštanske štedionice” (ako nemate ovde tekući račun, morate ga otvoriti jer se uplata roditeljskog dodatke obavlja samo preko “Poštanske štedionice”)
 • Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani

Dokumenta potrebna ako otac traži roditeljski dodatak

Ako dodatak traži otac deteta, uz ostala dokumenta mora da podnese jedan od sledećih dokaza da se majka ne stara o detetu:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete,
 • odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava,
 • izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Gde se predaju dokumenta za roditeljski dodatak?

Čitko ispunjen zahtev i svu dokumentaciju, treba da predate tamo gde je formular zahteva i preuzet, odnosno u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opština).

Koliko iznosi roditeljski dodatak?

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.

Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Roditeljski dodatak za prvo dete isplaćuje se jednokratno i iznosi 38.008,09 dinara.

Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate i iznosi:

 • Za drugo dete 148.626,05 u 24 jednake rate. Rata iznosi 6.192,75 dinara
 • Za treće dete 267.514,65 u 24 jednake rate. Rata iznosi 11.146,44 dinara
 • Za četvrto dete 356.682,42 u 24 jednake rate. Rata iznosi 14.861,77 dinara

*** Period od 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.

Kako se utvrđuje visina roditeljskog dodatka?

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se prema broju živorođene dece, a ne prema porođaju. Tako majke blizanaca, kojima je to prvi porođaj dobijaju dodatak za prvorođeno, kao i dodatak za drugorođeno dete.

Majke blizanaca koje već imaju jedno starije dete dobiće novac za drugorođeno i trećerođeno dete.

Koliko dugo se čeka do prve isplate?

Pošto se zahtevi iz opština šalju u Beograd, od trenutka podnošenja do prve isplate prođe par meseci, ali posle toga sve uplate bi trebalo da stižu na vreme oko 20 – og u mesecu.

Da li mora da se otvara račun u banci?

Ne, roditeljski dodatak na nivou čitave zemlje isplaćuje se samo preko “Poštanske štedionice”. Zato je neophodno da tu otvorite račun, pre predaje zahteva. Kada to učinite dobićete svoju štednu knjižicu u koju će vam službenik svakog meseca upisivati podignuti iznos.

Pogledajte još