Back to homepage

Porodiljsko bolovanje

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, stiču zaposlene žene po ugovoru o radu (neodređeno ili određeno vreme) pod uslovom da je bolovanje otvoreno najkasnije 28. dana pred planiran termin za porođaj. Porodilja na porodiljskom bolovanju nema obavezu da radi, ali ostvaruje prava na naknadu zarade za celokupno vreme trajanja odsustva.

Zaposlena porodilja ostvaruje i druga prava koja pripadaju porodiljama u radnom odnosu. Porodiljsko bolovanje se po automatizmu nastavlja i prelazi u bolovanje radi nege deteta. Zajedno, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta mogu trajati najviše jednu godinu, odnosno 365 dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja, osim u određenim slučajevima, kada mogu trajati i dvostruko duže.

Porodiljsko bolovanje uglavnom se odnosi na period od 1 mesec pred porođaj (priprema za porođaj) i 2 meseca nakon porođaja (oporavak od porođaja) , dok period koji sledi nakon 2 meseca od porođaja, pripadaju bolovanju radi nege deteta, na koje majke ili očevi imaju pravo ukoliko je dete živorođeno i ako postoji obaveza nege deteta.

Otvaranje porodiljskog bolovanja!

Porodiljsko bolovanje se na osnovu nalaza nadležnog ginekologa može otvoriti najranije 45 dana, a najkasnije 28. dana pred termin za porođaj. Od trenutka otvaranja bolovanja, budućim porodiljama u tom trenutku sleduje, narednih 365 dana korišćenja prava na porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta koje uglavnom povezano koristi majka deteta.

Otvaranje bolovanje radi nege deteta

Bolovanje radi nege deteta se u kontinuitetu ostvaruje zajedno sa porodiljskim bolovanjem. Konkretno, Bolovanje radi nege deteta, zaposlene porodilje stiču pravo da koriste po isteku 3 meseca od otvaranja porodiljskog bolovanja, a u normalnim uslovima, najduže ga mogu koristiti još 9 meseci.

Bolovanje radi nege deteta Majka može preneti na Oca deteta, pod uslovom da su i majka i otac zaposleni u radnom odnosu kod istog ili različitih poslodavaca.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci. Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu rađanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porođaj. Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliko traje porodiljsko bolovanje za 3. i 4. dete?

Za treće i svako sledeće dete porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja. Ovo važi isključivo za žene u radnom odnosu dok preduzetnice, vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i sve ostale kategorije mama koje nisu u radnom odnosu već su angažovane po drugom osnovu, nemaju ovo pravo.

Koliki iznos novca se dobija tokom porodiljskog bolovanja?

Osnovica naknade zarade utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja za poslednjih 18 meseci od dana otvaranja porodiljskog bolovanja.

Osnovica za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

Mesečna osnovica naknade zarade predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva.

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

1 Comment
najnoviji
najstariji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Bojana
4 godine ranije

Molim Vas da izmenite sadržaj sajta u skladu sa poslednjim zakonom o porodiljskom bolovanju, a naročito deo za obračun zarade tokom bolovanja.