Back to homepage

Zakon o radu

Zakon o radu ima jasno definisane članove koji se tiču samih trudnica i porodilja, kao i njihovih prava tokom radnog odnosa. Takođe ovaj zakon garantuje i prava koje žene ostvaruju ukoliko su u drugom stanju, bilo da se radi o posebnoj zaštiti tokom trudnoće, plaćenom odsustvu, nezi deteta nakon porođaja i sl.

Zakon o radu – prava i obaveze

Članovi ovog zakona na koje bi roditelji koji očekuju prinovu trebali da obrate pažnju su član 12, koji definiše prava i obaveze, zatim član 18 koji se tiče zabrane diskriminacije, članovi 89, 90, 91, 92 i 93 koji se odnose na zaštitu materinstva, porodiljsko odsustvo odnosi se na članove 94 i 95, zaštita od otkaza – član 187.

Naravno, tu su i ostali članovi koji se tiču celokupnog radnog odnosa, prava zaposlenog, dužnosti poslodavca itd. Preuzmite i pogledajte kompletan zakon o radu:

Zakon o radu – PDF

ikonica-pdf

Pogledajte još