Back to homepage

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Ovaj zakon posebno se odnosi na naknade zarade tokom porodiljskog bolovanja i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Posebni članovi zakona definišu i roditeljski dodatak, ko stiče pravo na dodatak, kako se utvrđuje visina naknade itd.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom – prava i obaveze

Posebno obratiti pažnju na članove 10, 11, 12 i 13 koji se odnose na naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, kao i odsustva zbog nege deteta. Takođe članovi 14, 15 i 16 usko dofinišu prava i obaveze za dobijanje roditeljskog dodatka. Preuzmite i pročitajte kompletan zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom:

ikonica-pdf

Pogledajte još