Back to homepage

Otvaranje porodiljskog bolovanja

Porodiljsko bolovanje na osnovu nalaza nadležnog ginekologa treba da otvorite najkasnije 28 dana pre termina za porođaj, jer je to zakonski rok. Međutim, porodiljsko bolovanje regularno možete otvoriti i 45 dana pre termina, ali onda to praktično znači da ćete kasnije biti kraće sa svojom bebom, jer od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja do povratka na posao bolovanje traje tačno 365 dana.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko bolovanje traje od datuma otvaranja do isteka tačno 3 meseca od dana otvaranja. Porodiljsko bolovanje, prema svojoj nameni, služi za oporavak porodilje od porođaja. Pravo na porodiljsko bolovanje imaju sve porodilje, bez obzira da li je rođeno živorođeno dete ili ne. Nakon porodiljskog bolovanja, automatski se nadovezuje bolovanje radi nege deteta, koje traje još preostalih 9 meseci.

Da li posebno otvaram bolovanje radi nege deteta?

Ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono samo nadovezuje na porodiljsko bolovanje, i najčešće su u rešenju poslodavca o otvaranju porodiljskog bolovanja, naznačeni datumi trajanja oba bolovanja pojedinačno. Na bolovanje radi nege deteta imaju pravo samo porodilje koje su u porođaju rodile živorođeno dete.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete i to računajući od datuma otvaranja bolovanja, a ne od datuma porođaja.

Koliko traje porodiljsko bolovanje za treće i četvrto dete?

Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliko dugo moram biti zaposlena da bih dobila porodiljsko bolovanje?

Da biste otišli na porodiljsko bolovanje, ne postavlja se uslov vremenskog perioda prethodnog rada. Vremenski period rada se odnosi samo na formiranje osnova za isplatu naknde zarade koju ćete primati na porodiljskom bolovanju.

Da li je moguće dobiti porodiljsko bolovanje sa ugovorom na određeno?

Moguće je. Poslodavac je dužan da Vam produži ugovor o radu za sve vreme trajanja odsustva po osnovu porodiljskog i bolovanja radi nege deteta.

Da li imam pravo na godišnji ako sam na porodiljskom bolovanju?

U toku trajanja ugovora o radu imate pravo na godišnji odmor, ali ga ne možete koristiti u isto vreme kada i porodiljsko bolovanja. Godišnji odmor možete koristiti tek po isteku porodiljskog, odnosno bolovanja radi nege deteta, i to najkasnije do 30.06 u tekućoj godini za prethodnu, Odnosno, ukoliko je reč o prošlogodišnjem godišnjem, morate ga iskoristiti do 30. juna.

Da li mogu da dobijem otkaz dok sam trudna ili na porodiljskom?

Ne. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ženi ne može prestati radni odnos po bilo kom osnovu.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Šta ako se vratim na posao pre isteka porodiljskog bolovanja?

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Zatvaranje porodiljskog bolovanja

Po isteku 365 dana od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja treba da se vratite na posao. Potrebno je da kod svog ginekologa zaključite bolovanje, a zatim taj papir odnesete u administrativnu službu svog preduzeća ili svom knjigovođi.

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

3 Comments
najnoviji
najstariji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Masa Rajkovic
4 godine ranije

Molim Vas ,na koju adresu da posaljem dokumentaciju za produzetak porodiljskog odsustva.Firma u kojoj radim je na teritotiji So Cukarica a ja zivim U SO Zvezdara.

Andjela
4 godine ranije

Kako nega deteta jos 9 narednih meseci kad meni traje 3 meseca porodiljsko i onda 8 meseci nega deteta. Bukvalno sa detetpvih punih 11 meseci ja pocinjem da radim?

Маркос
3 godine ranije
Reply to  Andjela

Не знам да ли сте добили одговор.
Није до краја јасно.
Прочитао сам да се породиљско рачуна 3 месеца од дана рођења детета.
Опет, одсуство ради неге детета се рачуна од дана престанка рада + 365 дана.
Ваша је рачуница тачна.