Back to homepage

Obavezne vakcine

Tema koja je gotovo stalno aktuelna i izaziva različite komentare je i vakinacija dece. Da li treba vakcinisati decu je pitanje koje je izazvalo brojne polemike različitih vrsta stručnjaka. U Srbiji je na snazi pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima kojim se definiše broj, vrsta i vreme davanja vakcina.

Pravilinik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

ikonica-pdfObavezna vakcinacija dece

Obavezna vakcinacija podrazumeva vakcinisanje od samog rođenja deteta, odnosno nultog dana, pa sve do 14-e godine života. Takođe ovim pravilnikom su, pored vrste i vremena davanja vakcina, određene i ustanove koje su nadležne za vršenje ovih radnji.

Kalendar vakcinacije (imunizacije) u Srbiji

Period davanja vakcine jasno je definisan kalendarom, koji možete preuzeti:

ikonica-pdf

Vakcina protiv tuberkuloze, BCG vakcina, dobija se u porodilištu.

Vakcina protiv žutice, Hepatitisa B, dobija se u 3 doze: prva doza u porodilištu, druga doza mesec dana kasnije, a treća doza pet meseci nakon toga.

Vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja dobija se u 3 doze, u prvoj godini života. Sa davanjem vakcine se započinje sa 2 meseca života bebe, pri čemu je razmak između doza po mesec dana. Kasnije, sledi vakcinacija ovom vakcinom između 18. i 20. mesecai života, pa u šestoj i 14. godini.

Vakcina protiv dečje paralize (polio-mijelitisa) daje se u isto vreme kad i vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja.

Vakcina proitiv hemofilusa tipa B takođe prati vakcinaciju protiv difterije, velikog kašlja i tetanusa.

Vakcina protiv malih boginja, rubeole i zaušaka daje se između 12. i 15.meseca života, kao i u 6. godini, pred polazak u školu.

Na našem tržištu se mogu naći polivalentne vakcine – a to znači 5 vakcina u jednoj, ili 6 vakcina u jednoj – što omogućava komforniju vakcinaciju dece.

Napomena: Pored ovih obaveznih vakcinacija, ako roditelji to žele, deca se mogu zaštititi i vakcinisati i vakcinom protiv streptokoka pneumonije i protiv varičele (ovčijih boginja).

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments