Osnova svake pravne države su zakoni. Bilo da su oni dobri ili loši, da li se i koliko poštuju, oni utiču na naš svakodnevni život i u neku ruku ga oblikuju da bude takav kakav jeste. Mi ćemo se osvrnuti na zakone koji se tiču same dece i njihovih roditelja, a sa kojima se uglavnom pre ili kasnije svi roditelji suoče.