Back to homepage

Otvaranje trudničkog bolovanja

Nakon što saznaju najradosniju vest, mladi roditelji polako treba da počnu da razmišljaju i o svim pravima i obavezama koje drugo stanje nosi sa sobom. Otvaranje trudničkog bolovanja sigurno nije toliko zanimljivo kao opremanje sobe ili kupovina stvari za novog malog člana porodice, ali je i te kako bitna stvar u celokupnom procesu trudnoće.

Otvaranje trudničkog bolovanja

Mnoge trudnice se često nađu u situaciji da ne poznaju proceduru samog otvaranja bolovanja, ili jednostavno nisu dovoljno informisane. U nekoliko koraka objasnićemo kompletan postupak.

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da vam otvori vaš izbarani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju dostavljate poslodavcu. Ukoliko je bolovanje potrebno produžiti, ginekolog vas mora uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje.

Zašto se otvara trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje možete otvoriti ukoliko imate nekih ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija ili prirodnih predispozicija, koje mogu da dovedu do prekida trudnoće. Česti primeri su rizična trudnoća sama po sebi, odnosno ako ste pre trudnoće imali neka od oboljenjenja: dijabetes, srčani problemi, zatim, ukoliko imate nisko nošenje ili preteći pobačaj pa pijete određenu terapiju (najčešće Utrogestan).  Na osnovu lekarskih nalaza, vaš izabrani ginekolog će otvoriti bolovanje izdavanjem potvrde o privremenoj sprečenosti za rad usled komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Da li je potrebno biti u radnom odnosu da bi se otvorilo bolovanje?

Za otvaranje trudničkog bolovanja, potrebno je da ste u radnom odnosu, bez obzira da li ste primljeni po ugovoru o radu na određeno vreme ili za stalno-neodređeno vreme. Prema zakonu o radu, ukoliko ste u toku trajanja ugovora o radu na određeno vreme otvorili bolovanje po osnovu održavanja trudnoće, poslodavac je u obavezi da vam produži ugovor za sve vreme korišćenja prava na trudničko, porodiljsko, bolovanje radi nege deteta itd.

Koje su obaveze zaposlenih trudnica tokom bolovanja?

Potrebno je da svaki mesec jedanput obiđete svog izabranog ginekologa koji Vam izdaje uput za lekarsku komisiju. Odlaskom na lekarsku komisiju, dobićete ocenu lekarske komisije sa naznačenim datumima produžetka bolovanja. U skladu sa datumima na Oceni LK, lekar će vam izdati Doznake. Original doznake i kopiju ocene lekarske komisije, dostavljate Vašem poslodavcu jednom mesečno.

Kada se zatvara trudničko bolovanje, a otvora porodiljsko?

Ukoliko ste već na trudničkom bolovanju, na to će se nadovezati porodiljsko i bolovanje radi nege deteta. Porodiljsko treba da otvorite najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre termina za porođaj. Zahtev za otvaranje porodiljskog bolovanje možete lično uputiti kadrvoskoj službi vašeg preduzeća odnosno direktoru, ili će poslodavac samostalno izraditi rešenje o otvaranju porodiljskog bolovanja koje će vam dostaviti na potpisivanje.

Kako to izgleda u praksi?

Vaš ginekolog vam otvori bolovanje. Onda vi svakog meseca određenog datuma dolazite kod tog istog ginekologa i uzimate uput za lekarsku komisiju. Onda sa tim uputom idete na komisiju od koje zavisi da li će vam bolovanje biti produženo ili ne. Komisija uglavnom bolovanje produžava.

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments