Back to homepage

Prijava novorođenčeta

Kako prijaviti bebu kod matičara?

Krajem 2017. godine u Srbiji je počeo da se primenjuje Projekat Vlade Srbije „Bebo, dobro došla na svet“ koji podrazumeva prijavljivanje deteta u porodilištu pre nego što se otpusti kući. Prijavu vrše ovlašcene i obučene medicinske sestre preko posebnog programa na portalu E-uprava, u prisustvu oba roditelja (osim u slučaju samohranog roditeljstva, onda prijavu vrši samo jedan roditelj).

Koje su prednosti prijave deteta u porodilištu?

Projekat „Bebo, dobro došla na svet“ je zamišljen tako da nakon prijave deteta u porodilištu, roditelji ne moraju da obilaze druge ustanove, već na kućnu adresu u roku od mesec dana, dobiju izvod iz matične knjige rođenih za dete, prijavu prebivališta i zdravstvenu knjižicu. Detetu biva određeno državljanstvo i nacionalnost.

Takođe, na ovaj način se podnosi i zahtev za roditeljski dodatak, a roditelji u roku od dva meseca dobijaju rešenje na kućnu adresu.

Kako izgleda prijava deteta u porodilištu?

Medicinska sestra u dogovoru sa porodiljom zakaže termin kada otac deteta treba da dođe. Nakon toga, u prisustvu oba roditelja, na računaru otvara program za prijavu novorođenčeta. Roditelji su u obavezi da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš i da potpišu saglasnost da medicinska sestra koja popunjava prijavu može da rukuje njihovim ličnim podacima.

Sestra unosi u program podatke o detetu iz medicinske dokumentacije i podatke o roditeljima na osnovu ličnih dokumenata ili njihovih izjava. Kad je prijava popunjena, roditelji potpisuju odštampani primerak koji se iz porodilišta šalje u opštinu nadležnom matičaru koji dalje prosleđuje podatke nadležnim službama ( za izradu prebivališta, zdravstvene knjižice i roditeljskog dodatka) i izrađuje izvod iz matične knjige rođenih. Nakon toga isti izvod šalje se poštom na adresu roditelja.

Porodilišta su u obavezi da putem E-uprave prijave svu rođenu decu, a da li će svi roditelji ostvariti pomenute pogodnosti zavisi od sledećih situacija:

 1. Da bi se dete prijavilo u porodilištu i dobila sva pomenuta dokumentacija za dete bez daljeg angažovanja roditelja, oni moraju biti državljani republike Srbije, da budu venčani i da su u radnom odnosu.
 2. Ako su roditelji u vanbračnoj zajednici, nakon ovakve prijave, otac deteta mora otići u opštinu kod matičara da potpiše izjavu o očinstvu. Majka ne mora da ide već ona u porodilštu potpisuje izjavu o ocu deteta. Sve ostalo je isto kao kod venčanih roditelja.
 3. Zdravstveno osiguranje za dete, tj. zdravstvena knjižica, ne može se uraditi na ovaj način ukoliko ni jedan od roditelja nije u radnom odnosu ili ako žele da dete ima vojno osiguranje.
 4. Ako roditeljine ne žive na adresi iz lične karte, neće se vršiti dostava dokumentacije za dete, već će jedan od roditelja lično preuzeti dokumenta ( izvod iz matične knjige rođenih može podići u bilo kojoj opštini na teritoriji Srbije, potvrdu o prebivalištu u nadležnoj policijskoj stanici i zdravstvenu knjizicu u RFZO)
 5. Strani državljani – ako je majka strani državljanin, prijava se ne može završiti u porodilištu več roditelji moraju ići kod matičara, a ukoliko je samo otac strani državljanin a majka ne, onda može.

*** Napomena: Ako roditelji iz nekog razloga nisu u mogućnosti da prijave dete u porodilištu (otac ne može da dođe, nemaju lična dokumenta, majka strani državljanin ili se prosto nisu složili oko ključnih pitanja), prijavu mogu izvršiti u roku od mesec dana kod matičara.

Šta je od dokumenata potrebno za prijavu bebe?

 • Važeća lična karta ili pasoš
 • Prisustvo oba roditelja

Šta je potrebno za vanbračnu decu?

 • Procedura je potpuno ista kao i za bračnu, osim što je otac deteta u obavezi da ode kod matičara i potpiše izjavu o očinstvu.

Da li naknadno možemo da damo ime detetu?

 • Ne. Bez imena nema ni prijave rođenja.

Kada možemo da dobijemo detetov izvod iz Matične knjige rođenih?

 • Zakonski rok za izradu izvoda iz matične knjige rođenih, a samim tim i dostave dokumenta je mesec dana od rođenja deteta.

Da li se plaća izvod iz matične knjige rođenih za dete?

 • Ne. Sva prva dokumenta za novorođenče su besplatna.

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

1 Comment
najnoviji
najstariji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Sladjana
3 godine ranije

Sta ako je muz menjao prezime? Da li ce biti problema?