Mehanizmi sprečavanja vršnjačkog nasilja u školi

03/01/2018 16:40

Mehanizmi sprečavanja vršnjačkog nasilja u školi

Određene obaveze i u preventivnim i u interventnim aktivnostima imaju svi zaposleni u školi, ali je škola dužna i da formira poseban tim za zaštitu od nasilja.

Tim za zaštitu od nasilja

Tim za zaštitu od nasilja čine školski pedagog i psiholog, pojedini nastavnici, predstavnici učenika ili roditelja, a mogu biti uključeni i sekretar škole, kao i stručnjaci izvan škole, na primer, iz centra za socijalni rad ili policije. Ovaj tim ima zadatak da prati situaciju u školi, planira i sprovodi preventivne mere, da razradi mehanizme reagovanja i učestvuje u rešavanju svakog slučaja nasilja osim onih najbezazlenijih, kao što je takozvano nasilje prvog nivoa.

Podaci o članovima tima (imena, kontakt telefoni), kao i brojevi telefona relevantnih službi (dom zdravlja, hitna pomoć, policijska stanica, centar za socijalni rad) treba da budu istaknuti na vidnom mestu, kako bi bili dostupni svima.

Vršnjački tim

Škola može da formira i takozvani vršnjački tim, koji se sastoji od dece posebno obučene za stvaranje pozitivne atmosfere u školi, prepoznavanje nasilnih oblika ponašanja i blagovremeno skretanje pažnje odraslima na nasilje.

Aktivnosti na sprečavanju nasilja — prevencija

Preventivne mere zaštite od nasilja sastoje se od:

  • postavljanja jasnih pravila ponašanja u školi, koja će biti dosledno sprovođena: zaposleni ne sme da izazove nasilje ili doprinese nasilju, na primer, nepoštovanjem ličnosti i prava učenika, nedoslednošću u postupanju, neobjektivnim ocenjivanjem i sl.;
  • stalnog obučavanja zaposlenih, učenika i roditelja da prepoznaju nasilje i da na njega odgovarajuće reaguju, saradnje sa učenicima tokom planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti;
  • saradnje s roditeljima, lokalnom zajednicom i drugim institucijama;
  • stvaranja atmosfere u školi da do nasilja ne dođe: reagovanje na svaki pokušaj nasilja, raznovrsna ponuda slobodnih i vannastavnih aktivnosti pomoću kojih će učenici moći na kvalitetan način da provedu slobodno vreme, pomoć deci s problemima u ponašanju, uklapanju i sredinu ili učenju;
  • fizičkih i drugih mera prevencije: dežurstvo zaposlenih, odgovarajuće osvetljenje u zgradi i dvorištu, ograđeno i bezbedno dvorište, stalno obilaženje škole od strane školskog policajca, fizičko-tehničko obezbeđenje kao što je video nadzor i slično.

 

Izvor: upravusi.rs

03/01/2018 16:40

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments