Nazad na početnu

Porodiljsko bolovanje

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, stiču zaposlene žene po ugovoru o radu (neodređeno ili određeno vreme) pod uslovom da je bolovanje otvoreno najkasnije 28. dana pred planiran termin za porođaj. Porodilja na porodiljskom bolovanju nema obavezu da radi, ali ostvaruje prava na naknadu zarade za celokupno vreme trajanja odsustva.

Zaposlena porodilja ostvaruje i druga prava koja pripadaju porodiljama u radnom odnosu. Porodiljsko bolovanje se po automatizmu nastavlja i prelazi u bolovanje radi nege deteta. Zajedno, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta mogu trajati najviše jednu godinu, odnosno 365 dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja, osim u određenim slučajevima, kada mogu trajati i dvostruko duže.

Porodiljsko bolovanje uglavnom se odnosi na period od 1 mesec pred porođaj (priprema za porođaj) i 2 meseca nakon porođaja (oporavak od porođaja) , dok period koji sledi nakon 2 meseca od porođaja, pripadaju bolovanju radi nege deteta, na koje majke ili očevi imaju pravo ukoliko je dete živorođeno i ako postoji obaveza nege deteta.

Otvaranje porodiljskog bolovanja!

Porodiljsko bolovanje se na osnovu nalaza nadležnog ginekologa može otvoriti najranije 45 dana, a najkasnije 28. dana pret termin za porođaj. Od trenutka otvaranja bolovanja, budućim porodiljama u tom trenutku sleduje, narednih 365 dana korišćenja prava na porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta koje uglavnom povezano koristi majka deteta.

Otvaranje bolovanje radi nege deteta

Bolovanje radi nege deteta se u kontinuitetu ostvaruje zajedno sa porodiljskim bolovanjem. Konkretno, Bolovanje radi nege deteta, zaposlene porodilje stiču pravo da koriste po isteku 3 meseca od otvaranja porodiljskog bolovanja, a u normalnim uslovima, najduže ga mogu koristiti još 9 meseci.

Bolovanje radi nege deteta Majka može preneti na Oca deteta, pod uslovom da su i majka i otac zaposleni u radnom odnosu kod istog ili različitih poslodavaca.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci. Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu rađanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porođaj. Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci. Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu rađanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porođaj. Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

Koliki iznos novca se dobija tokom porodiljskog bolovanja?

Naknada za porodiljsko bolovanje u 100% iznosu, isplaćuje se kako za period prvih 30 dana, tako i posle 30 dana. Razlika je u tome što se u prvih 30 dana uzima 100% proseka za prethodnih 12 meseci rada i prosek se računa na osnovu ukupne zarade, a od 31. dana se uzima 100% proseka za plate prethodna tri meseca i prosek se računa za osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad.
U obračun proseka za ovaj drugi period ne ulaze nagrade i bonusi niti druga primanja iz radnog odnosa

Za porodilje koje su bile u radnom odnosu manje od 6 meseci za prosek se uzima 50 procenata prosečne plate u Srbiji.

Obaveza isplate minimalne zarade-naknade zarade se ne važi u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo  3-6 meseci  pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 60% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.
  • Ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo 0-3 meseca pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 30% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.

Pogledajte još