Šta su školice života?

02/09/2020 15:45

Šta su školice života?

Mesto gde učimo i tako ulažemo u bolji život! Veliki projekat našeg školstva uz podršku Fondacije Novaka Đokovića, ovaj put kreće od početka u nadi da će ovako iz korena uneti promene i modernizovati naš obrazovni sistem.

Školice života su novi model predškolske edukacije najmlađih. To su školice u kojima deca i vaspitači, međusobno prepleteni, uče kako da ulažu u bolji život. Uče o pravilnom vaspitanju, ponašanju, ovde sistematski stiču prve ispravne spoznaje sveta oko sebe, kroz igru i praksu. Fondacija Novaka Đokovića je novčano pomogla projekat kako bi deca imala sredstva i pomagala za kvalitetniju nastavu i boravak u obdaništima.

U Srbiji ima oko 180.000 dece uzrasta od 3 do 5 godina starosti. Poražavajuća statistika je da je tek svako drugo dete uključeno u neki predškolski program, a u selima je situacija još gora- svaki peti mališan pohađa predškolsko obrazovnu aktivnost. Postoji čak 2 500 mesta koje nemaju obdaništa niti bilo koje druge predškolske ustanove. Šanse za predškolsko obrazovanje su još manje za decu u siromašnim krajevima, mališane ometene u razvoju ili romsku decu.

Fondacija je odlučila da u saradnji sa lokalnim vlastima ovo promeni. U cilju je izgradnja ili obnavljanje starih objekata i prilagođavanje do moderne, čiste i funkcionalne zgrade obdaništa upotrebljive za dnevni boravak dece i vaspitača. Pored same obnove i modernizacije, bitan faktor je i edukacija vaspitača, putem seminara i predavanja i predstavljanje pa usvajanje novih modernih modela edukacije mališana i njihovog pripremanja za dalje školovanje i život. Fondacija u saradnji sa zabavištima i lokalnim vlastima pokušava da lansira najnovije svetske modle pripreme dece u najranijem, predškolskom periodu. 

Ovakav pristup nam daje veliku nadu da se naš obrazovni sistem veoma polako, ali ipak menja iz korena.

02/09/2020 15:45

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments