Da li bi sa detetom trebalo da gradite drugarski odnos?

29/04/2020 13:48

Da li bi sa detetom trebalo da gradite drugarski odnos?

Ovo je još jedna od stvari koja je doživela svoju promenu kroz decenije iza nas, zato što je ranije to bilo nemoguće zamisliti. Roditelji su bili samo i isključivo to – roditelji, a prijatelji su imali svoju jasnu funkciju koja nije mogla da prevaziđe roditeljsku, ali je postojala.

Psiholozi i pedagozi sa velikom pažnjom pristupaju i ovoj temi. Oni se, uglavnom, slažu u jednom o čemu ćemo dalje u tekstu, ali roditelji odstupaju od tog pravila. Kako dete raste, možemo uočiti sve više porodica koje sa svojom decom komuniciraju na novu drugara.

Dakle, ukoliko se budete trudili da sa svojim detetom gradite drugarski odnos, vaš autoritet i kvalitet vaspitanja mogu biti dovedeni u pitanje.

Šta to znači?

Odnos roditelja i dece može da se poredi sa tim da je prosto tako “namešten” da funkcioniše po unapred utvrđenim pravilima, isto onako kako je “namešteno” da majka može da rodi i doji, a ne otac. 

Dakle, dete nije ravnopravno sa vama u odnosu autoriteta i na emocionalnom nivou, a prijateljstvo je ravnopravan odnos dve strane. Prilikom razmišljanja o tome imajte na umu da ni ne treba da budete ravnopravni, ali nemojte sa tim da mešate odnos pun podrške, ljubavi, požrtvovanja i empatije. To je ono što je vaša moralna i emotivna “dužnost”.

Setite se da bi vaše dete svoje prijatelje trebalo da nađe u socijalnom okruženju u kom se ono nalazi i među svojim vršnjacima. 

Dok je dete malo i nesamostalno o tome nemamo vremena ni da razmišljamo, ali već u ranim školskim danima počinju da se javljaju njihovi pokušaji da sa vama komuniciraju kao sa svojim vršnjacima. Tu bi već trebalo postaviti granice.

Nemojte misliti, takođe, da je period adolescencije period povlađivanja, jer tada će se sigurno pokazati da nemate ista interesovanja, poglede na svet, da imate različite prioritete, drugačije raspoređujete svoje slobodno vreme, a i drugačije vidite svoj odnos. 

Sve to je normalno i predstavlja argumente za to da vi ne možete drugari. 

Naravno, vi možete da pokušate da se ponašate na suprotan način, samo imajte na umu da je poštovanje autoriteta nešto što kreće iz vašeg odnosa, a samokontrola i strpljenje samo prate taj stil. 

Ili izostanu.

29/04/2020 13:48

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments