Današnja deca imaju poteškoće pri učenju držanja olovke

01/03/2018 11:50

Današnja deca imaju poteškoće pri učenju držanja olovke

Stručnjaci tvrde da usled veće dostupnost i korišćenja tehnologije, deci je sve teže da se uklope u tradicionalne metode komunikacije, kakvo je pisanje.

Uređaji sa tačskrinom ostavili su brojne posledice po generacije koje ih koriste, a deca otežanije savladavaju jednostavne mehaničke radnje, kakvo je držanje i korišćenje olovke za pisanje i crtanje.

Deca otežanije uče da pišu zbog smartfona

Istraživanja su pokazala da 42% dece u svetu ima svoj tablet, te da provode u proseku oko 48 minuta dnevno koristeći tačskrin uređaje. Tako, kada krenu u predškolsko ili pak u školu, sve veći procenat dece ima poteškoće da savlada držanje olovke, te pisanje i crtanje.

Dok postoje brojni benefiti korišćenja tehnologije, ipak, sve je više dokaza da preterano izlaganje tabletima, smartfonima i kompjuterima u najmlađoj dobi, može da pogorša učenje osnovnih radnji i aktivnosti.

01/03/2018 11:50

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments