Povraćaj PDV na bebi opremu se ukida u martu

05/02/2018 12:37

Povraćaj PDV na bebi opremu se ukida u martu

Usvajanjem novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, PDV na bebi opremu će se ukinuti sredinom februara.

Novi Zakon stupa na snagu 1. jula, a konačno, poslednji rok za povraćaj PDV-a na bebi opremu jeste do 15. februara, nakon čega više neće postojati ova mogućnost.

Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može da ostvari:
1) roditelj, odnosno
2) staratelj bebe, ako ispunjava sledeće kumulativne uslove:
– da je punoletni državljanin Republike Srbije,
– da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
– da je kupio hranu i opremu za bebe,
– da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara
– da je ukupna vrednost imovine roditelja, odnosno staratelja na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara;
– da poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

Na koju vrstu hrane i opreme za bebe se može ostvariti refundacija PDV?

Hranom i opremom za bebe za čiju nabavku može da se ostvari pravo na refundaciju PDV, smatraju se:

1. mleko za odojčad,
2. kašice,
3. krevetac,
4. kolica,
5. stolica za hranjenje,
6. stolica za kola,
7. pelene.

Postupak povraćaja PDV-a na opremu za bebe

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište. Obrazac RFNB se može naći na sajtu Poreske uprave: www.poreska uprava.gov.rs u delu Obrasci.

Pogledajte još: Razvoj bebe po nedeljama

Uz zahtev se dostavljaju:

  • fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,
  • fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;

Izuzetno, u slučaju kada je podnosilac zahteva usvojitelj, odnosno staratelj, pri prvom podnošenju zahteva, dostavlja:

  • fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju,
  • a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

05/02/2018 12:37

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

1 Comment
najnoviji
najstariji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Marta Kuburic
6 godine ranije

A sta sa decom rodjenom pre 1. jula? Ne vazi zakon od 100 000 za prvo dete, ali se ukida povracaj PDV ??? Tako da fakticki ostaju bez obe bolje mogucnosti?