Šta donosi novi Zakon o finansijskog podršci porodice sa decom?

11/01/2018 12:28

Šta donosi novi Zakon o finansijskog podršci porodice sa decom?

Zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom doneo je neke izmene, poput jedinstvene evidencije podataka i isplata prava, ažuriranje i čuvanje podataka, i zaštitu njihovog korišćenja.

Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi:

1) usklađivanja rada i roditeljstva;

2) posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece;

3) poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja.

Prava na finansijsku podršku porodici sa decom, u smislu ovog zakona, jesu:

1) naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

2) naknada ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;

3) roditeljski dodatak;

4) dečiji dodatak;

5) naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;

6) naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;

7) regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica.

Opština, odnosno grad mogu, ako su obezbedili sredstva, da utvrde i druga prava, veći obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje.

Visina roditeljskog dodatka

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta.

Roditeljski dodatak za prvo i četvrto dete rođeno 1. februara 2016. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 38.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.

Roditeljski dodatak za drugo dete rođeno 1. februara 2016. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 120.000,00 dinara i isplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata.

Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. februara 2016. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 264.000,00 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate.

Ceo Zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom možete pogledati OVDE.

 

11/01/2018 12:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments