Šta je vakcina?

11/07/2020 14:16

Šta je vakcina?

Zablude, rasprave, laička i ne laička mišljenja, a odgovor je samo jedan. Vakcina ima svoju definiciju, princip pravljenja, a dodaci su njene varijacije. Organski preparat antigena koji indukuje imunološki odgovor.

Sama po sebi kao i sve može biti štetna ili ne, zavisno i od dodataka i same vakcine ali češće sve zavisi od same reakcije našeg organizma.

Vakcina je umrtvljen ili živ- u tačno određennim, ispitanim i ne štetnim-  dozama, bacil, virus koji ima zadatak da u našem telu izazove reakciju izgradnje odbrane, imuniteta na ubrizganu supstancu.

Ona se daje tačno propisanim i prethodno dobro ispitanim asertivnim i sterilnim postupkom u slučaju kada želimo stvoriti veštački izazvan imunitet tela na određeni izazivač oboljenja.

Mora da ispunjava par uslova a to je:

  • Da bude pristupačana, te da može biti masovno dostupna jer tako, zaštitom većeg dela populaciije lakše kontrolišemo dalju mutaciju virusa.
  • Ne štetna, ne škodljiva po ljudski organizam. Radi se o tačno određenoj količini i načinu ubrizgavanja, supstanci koje su ne škodljive po zdravlje čoveka.

Efikasnost vakcine je jedan od najvažnijih uslova. Do potvrde efikasnosti se dolazi ispitivanjem, a ona sama zavisi od samog organizma čoveka koji prima vakcinu, virusa, bolesti, soja vakcine i intokacijskog odgovora organizma.

Vakcinacija je efikasna često samo ako se vrši i revakcinacija. Za određene bolesti i dalje postoji kalendar vakcinacije, kao što su – tifus, varičele, veliki kašalj, rubele..

Vakcinama su iskorenjene bolesti koje su ubijale čovečanstvo do pre sto godina, sad se isključivo vodi polemika o dodacima vakcina i efikasnosti u doba brzih mutacija virusa, a i samog razvoja ljudskog organizma i neočekivanih odgovora naših tela.

11/07/2020 14:16

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments