Laganje: Kako „nadmudriti“ dete?

24/03/2020 15:18

Laganje: Kako „nadmudriti“ dete?

Iako se svaki roditelj nada da će pronaći vaspitni metod kojim će preduprediti period laganja kod svog deteta – taj period je neminovan. Šta uraditi kada do njega dođe?

Kada je reč o laganju, uzrast ne igra bitnu ulogu. Razlika je u kontinuitetu i ozbiljnosti laganja, jer nije isto kada četvorogodišnje dete izgovori bezazlenu laž da bi nešto dobilo ili sakrilo neku manju nevaljalost, u odnosu na tinedžera koji izbegavanjem istine, ili menjanjem njene suštine, može da prouzrokuje veći problem.

Mada se naučnici slažu u tome da je laganje značajno za razvoj ličnosti deteta, isto tako tvrde da bi trebalo deci jasno staviti do znanja da lažu kada ste ih u tome uhvatili, ali je važno i da ih ohrabrite da otvoreno razgovaraju sa vama. U tom slučaju, oni imaju na umu da radite na tome da se kazne preoblikuju u komunikaciju u kojoj obe strane dobijaju, gde strah od posledica ako su iskreni jenjava.

Na ovaj način, takođe, pokušavate da im pokažete koja su pravila u jednoj funkcionalnoj porodičnoj atmosferi, ali i da im usadite ono što je društveno i moralno prihvatljivo.

Deca, po pravilu, kreću da lažu između druge i pete godine života. Pre osme godine, deca se veoma često odaju dok lažu, jer to još uvek ne umeju da rade efikasno.

Kako dolazi do moralnog razvoja, tako su deca sposobnija da izgovore kompleksniju laž i da istraju u tome da je održe. 

Da li da brinem ili odmah da paničim?

Najčešće su to bezrazložne brige. 

Stručnjaci kažu da bi laganje trebalo da brine roditelje ukoliko se ispoljava uz još neka negativna ponašanja, kao što je agresija, problem sa prihvatanjem autoriteta i slično, ili ako lažu da bi sakrili neki svoj strah – recimo strah od odlaska u školu u kojoj ga/je neko maltretira, a oseća stid da to kaže.

Važno je da razumete zašto vas dete laže i da ostanete dosledni u tome šta postavite kao pravilo ponašanja ili ultimatum. 

Na kraju, budite oprezni sa fizičkim kažnjavanjem dece, koje neretko može da dovede do kontraproduktivnih posledica, kao što su inat i bes.

24/03/2020 15:18

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments