Kako identifikovati kreativno dete u učionici?

26/02/2022 21:49

Kako identifikovati kreativno dete u učionici?

Ako ste roditelj kreativnog deteta, svesni ste njegove sposobnosti da razmišlja drugačije od druge dece. Međutim, nastavnicima je možda teže da cene kreativnog mislioca, osim ako to dete ne pokaže svoju kreativnost kroz umetnost.

To je zato što kreativna deca češće pokazuju sledeće kvalitete: sanjarenje, želju da rade sami, dele bizarne misli i oprečna mišljenja, a povrh svega, ova deca možda nisu motivisana ocenama. Nijedna od ovih osobina nije cenjena u tradicionalnoj učionici.

Nastavnici često misle da kreativno dete uživa u nastavi; međutim, njegov nedostatak usklađenosti sa strukturom učionice može se pomešati s poremećajem hiperaktivnosti i deficitom pažnje. Veoma kreativna deca često zahtevaju više individualizovane pažnje. Kreativnu decu treba naučiti kako da prate strukturu i kako da rade u okviru vremenskih ograničenja bez žrtvovanja svoje kreativnosti.

Neki učitelji ili nastavnici mogu biti zbunjeni time što kreativna deca ne slede uputstva i stvari rade drugačije (na svoj originalan način). Tu često dolazi do nerazumevanja, jer se detetu prigovara da je uradilo nešto što „nije dozvoljeno“.

Nažalost, mnoga istraživanja ukazuju na to da kreativnost dece počinje da opada kada krenu u školu. Ukoravanjem i kanalisanjem se guši iskra kreativnosti u deci, koja nešto što su videla kao „dosadan zadatak“ oplemenjuju svojom kreativnošću i posebnim izrazom. S druge strane, učitelji ili nastavnici na to mogu gledati kao na čin pobune, dok bi ostali učenici vrlo verovatno bili zabavljeni originalnom prezentacijom, koja bi podigla lestvicu i za drugu decu u smislu kreativnog razmišljanja i odrađivanja zadataka.

Postoje razlike između onih koji dolaze do velikog uspeha, nadarene dece i kreativnih mislilaca. To treba imati u vidu tokom podizanja i vaspitavanja dece. Poslednjih godina se dosta govori o tome da škole guše kreativnost, a ako želimo da one uvide važnost podrške kreativnom razmišljanju, bilo bi od velike pomoći kada bi mogle da prepoznaju i identifikuju kreativnu decu u školi.

Treba imati u vidu da kreativna deca imaju svoje sopstvene potrebe i pružaju sopstvene doprinose odeljenju, društvu, kao i svojim porodicama. Iako kreativno dete može da deli ideje koje se drugima čine zaista „čudnim“, postoji prednost u prepoznavanju kreativnih mislilaca u našim životima. Često su odlični u generisanju novih ideja i podsticanju zdravih debata i imaju tendenciju da imaju istančan smisao za humor. Bez obzira da li je dete kreativno, nadareno ili uspešno po pitanju ocena, razumevanje načina na koji uči i razmišlja može im svo troje pomoći da razviju sinergijski balans u svom pristupu učenju.

Tabela doktorke Berti Kingor, koja objašnjava razlike između uspešnog deteta, talentovanog deteta i kreativnog deteta:

Dete s visokim ocenama

Nadareno dete

Kreativno dete

Seća se odgovora.

Postavlja nepredviđena pitanja.

Primećuje izuzetke.

Zainteresovano je.

Radoznalo je.

Čudi se.

Ima pažnju.

Selektivno je mentalno angažovano.

Sanjari, može da se čini da je van zadatka.

Generiše napredne ideje.

Generiše složene, apstraktne ideje.

Prepuno je ideja od kojih mnoge nikada neće razviti do kraja.

Vredno radi da postigne uspeh.

Zna stvari bez preteranog rada.

Igra se s idejama i konceptima.

Detaljno odgovara na pitanja.

Razmišlja duboko i iz više perspektiva.

Ubrizgava nove mogućnosti.

Nastupa u vrhu grupe

Iznad je grupe.

Nalazi se u svojoj sopstvenoj grupi.

Reaguje sa zainteresovanošću i mišljenjem.

Izlaže osećanja i mišljenja iz više perspektiva.

Deli bizarna, ponekad suprotstavljena mišljenja.

Uči s lakoćom.

Već zna.

Pita: Šta ako…

Potrebno mu je 6 do 8 ponavljanja da ovlada gradivom.

Potrebno mu je 1 do 3 ponavljanja da ovlada gradivom.

Dovodi u pitanje potrebu da se ovlada gradivom.

Shvata na visokom nivou.

Shvata duboke, kompleksne ideje.

Prepuno je ideja, od kojih mnoge neće biti ostvarene

Uživa u društvu vršnjaka.

Više voli društvo intelektualno orijentisanih vršnjaka.

Preferira društvo kreativnih vršnjaka, ali često funkcioniše samostalno.

Razume složen, apstraktan humor.

Kreira apstraktan, složen humor.

Uživa u divljem humoru.

Shvata smisao.

Zaključuje i povezuje pojmove.

Pravi mentalne skokove: Aha!

Završava zadatke na vreme.

Pokreće projekte i proširuje zadatke

Pokreće više projekata koji nikada neće biti završeni.

Prijemčivo je.

Intenzivno je

Nezavisno je i nekonvencionalno.

Precizno je i temeljno.

Originalno je i u konstantnom razvoju.

Originalno je i u konstantnom razvoju.

Često uživa u školi.

Uživa u samostalnom učenju.

Uživa u stvaranju.

Upija informacije.

Manipuliše informacijama.

Improvizuje.

Tehičar je sa stručnošću u izvesnoj oblasti.

Ekspert je koji apstrahuje van svoje oblasti.

Pronalazač je i generator ideja.

Dopro pamti.

Dobro pretpostavlja i zaključuje.

Dobro stvara i kreativno razmišlja.

Krasi ga izuzetna pažnja i sposobnost opažanja.

Predviđa i iznosi zapažanja.

Intuitivno je.

Zadovoljno je sopstvenim učenjem.

Kritički je nastrojeno prema sebi.

Stalno je prepuno mogućnosti.

Dobija petice.

Često nije motivisano ocenama.

Često nije motivisano ocenama.

Sposobno je.

Intelektualno je orijentisano.

Jedinstveno je.

26/02/2022 21:49

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments