Da li je stres prepreka za trudnoću?

06/12/2021 10:00

Da li je stres prepreka za trudnoću?

Parovima koji žele da dobiju decu, a ne mogu, to predstavlja najveći izvor stresa i patnje.

U situacijama kad su jasni medicinski razlozi zbog kojih ne može da dođe do začeća, partneri imaju mogućnost ili da se leče (ako je to moguće), ili da prihvate da ne mogu biološki da imaju decu – i onda ili da odustanu od želje za detetom, ili da se angažuju oko usvajanja.

Problemi sa kojima se parovi suočavaju

Poseban problem je kada su oboje dobrog zdravstvenog stanja i biološki mogu da imaju dete, međutim iz nekog razloga ne dolazi do trudnoće.

Ako takva situacija potraje nekoliko meseci ili godina, pretpostavlja se da je reč o psihogenom sterilitetu, odnosno o nemogućnosti začeća prvenstveno iz psiholoških razloga.

Treba biti realan

Na osnovu i teorije i prakse, prva pretpostavka je da do trudnoće ne dolazi jer partneri prolaze kroz izuzetno stresan period. Ukoliko se u njihovom životu dešavaju neželjene promene, ako svesno ili nesvesno procenjuju da je celokupna životna situacija teška, a da će s detetom biti još teža – telo reaguje na emocije i onemogućava začeće.

Pored stresa, na pojavu psihološke neplodnosti može u velikoj meri uticati i stav koji osoba ima prema trudnoći i detetu. Naime, ukoliko se dete iz bilo kog razloga posmatra kao pretnja, to takođe može da dovede do psihogenog steriliteta.
Problemi ove vrste rešavaju se psihoterapijski.

Faktori rizika

Mnogi lekari naglašavaju da poremećaji u ishrani mogu znatno smanjiti mogućnost začeća. Iako se ova vrsta poremećaja ispoljava na fizičkom nivou, njihov uzrok je i psihološki.

Zato je, osim dijete, važno da se radi i na uklanjanju psiholoških uzroka zbog kojih se kod nekog uopšte javio problem u ishrani. Pomoću psihoterapije osoba odbacuje uverenja, osećanja i ponašanje koji su doveli do toga da ima problema sa ishranom i angažuje se na usvajanju zdravog stila života. To dovodi do regulacije telesne težine, a samim tim se i mogućnost začeća znatno povećava.

Par zajedno treba da prođe kroz sve

Važno je da partneri tokom procesa lečenja steriliteta održe svoj odnos tako što će da pričaju o osećanjima s kojima se suočavaju i da zajedno prolaze kroz sve faze problema i njegovog rešavanja. I, naravno, ako procene da ne mogu sami da reše problem, da potraže stručnu pomoć – u vidu savetovanja.

Izvor: bebologija.rs

06/12/2021 10:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments