Šta budući prvak treba da zna?

15/08/2022 12:45

Šta budući prvak treba da zna?

Pred polazak u školu roditelji su opterećeni raznim dilemama. U moru tih dilema, često zanemare osnovne stvari, poput dečije samostalnosti.

Ovo je bitan period za celu porodicu, jer dete ulazi u svet u kojem ga čekaju obaveze. Kako će se sa njima nositi, zavisi od toga koliko je samostalno.

Stručnjaci ističu da je bitno naučiti dete da samo koristi toalet, da se oblači, vezuje pertle i da roditelji časove čitanja i pisanja ostave učiteljima.

Šta budući prvaci treba da znaju?

Naučite ih da budu samostalni.

Oblačenje i higijena

Samostalno dete će se lakše snaći u moru novina koje škola donosi. Od velike su važnosti sledeće veštine: dete koje kreće u prvi razred treba da zna da se samostalno obuče, da brine o svojim stvarima, da vezuje pertle i da samostalno koristi toalet.

Da pravilno drži olovku

Stručnjaci su složni kada je reč o tome da decu ne treba pre škole učiti da čitaju i pišu. Kada dete u predškolskom uzrastu pokaže interesovanje za slova i brojeve, odgovorite im ali nemojte insistirati na tome da se dete opismeni pre polaska u školu. Umesto toga podstaknite razvoj sitnih mišića šake i grafomotoriku.

Vežbe grafomotorike i pravilna artikulacija glasova su osnovni preduslovi za usvajanje čitanja i pisanja.

Da odgovori na pitanja:

Pedagozi navode pitanja na koja bi deca trebala da imaju odgovor:

– svoje ime i prezime

– imena članova porodice

– adresu stanovanja

– broj telefona roditelja

– da imenuje boje

– da zna koje je doba dana

– da zna da broji do 10

– kako da pozdravi njemu poznate osobe

Kada su brojevi i slova u pitanju, njih tek treba da upoznaju.

15/08/2022 12:45

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments