Dabl test – šta otkriva, kada se radi i koliko je pouzdan?

25/10/2019 08:33

Dabl test – šta otkriva, kada se radi i koliko je pouzdan?

Tokom trudnoće, žene rade brojne testove kojima se utvrđuje da li postoje hromozomske i druge anomalije na samoj bebi. Jedan od tih testova, koji se radi tokom prvog tromesečja trudnoće jeste i tzv. dabl test.

Šta je dabl test?

Dabl test je namenjen ranom otkrivanju eventualnih hromozomskih anomalija koje plod poseduje. On predstavlja biohemijski skrining za Daunov sindrom, i to na osnovu dva hormonska markera (hCG i PAPPA) čiji se nivo prisutnosti mere putem ove analize.

Kada se radi dabl test?

On se radi između 12. nedelje trudnoće i 14. nedelje trudnoće sa 80 odsto preciznosti. Nakon testa rezultati se obrađuju uz par dodatnih parametara kao što su: godine trudnice, težina trudnice, vrsta trudnoće (blizanačka ili vantelesna oplodnja), kao i to da li je trudnica pušač. Ovako dobijeni podaci pokazuju krajnji rizik od najčešćih trizomija – 21, 18 i 13.

Kako se radi dabl test?

Dabl test se sastoji od dva dela – vađenja krvi trudnice i ultrazvuka. Ultrazvuk je veoma bitan jer se pomoću njega vidi položaj i stanje placente, položaj srca i prisustvo nosne kosti. Nosna kost je važan pokazatelj kada je u pitanju prisustvo ili odustvo genetskih anomalija, jer se ona kod beba koje imaju neke anomalije razvija kasnije.

Prisustvo genetske anomalije može se pokazati na ultrazvuku, određivanjem debljine nuhalnog nabora. Nabor do 3 milimetra se smatra normalnim, a svaki milimetar više pokazuje da je dete možda obolelo od Daunovog sindroma ili neke druge anomalije.

Rezultati double testa su ništa drugo do statistički podaci, koji funkcionišu tako što se ti rezultati porede sa rezultatima drugih trudnica. Plastično objašnjeno, ukoliko je rezultat 1: 4000, to znači da među 4000 žena koje imaju iste parametre kao i vi, jedna beba oboli od neke hromozomske anomalije.

Ukoliko je postotak niži, recimo 1:150, što znači da od 150 žena jedna rodi dete sa nekom hromozomskom anomalijom, ginekolog bi trudnicu mogao da uputi na dalja ispitivanja.

Koliko je dabl test pouzdan?

Dabl test pokazuje statističku verovatnoću da postoje neke hromozomske aberacije kod bebe. Podaci kažu da je statistika tačna u 80 odsto slučajeva, ali i kada su rezultati loši – to ne znači da je beba sigurno bolesna.

Dabl test normalne vrednosti

Dabl test ima cut off liniju — vrednost rizika ispod koga se smatra da je rizik nizak. Pa tako, ako je vrednost te linije 250, 1:3500 bio bi „normalan“ rezultat, dok je recimo 1:50 rezultat koji ukazuje na visok rizik.

Rezultate dabl testa tumači lekar, u saradnji sa genetičarom. Rezultati se prezentuju roditeljima, a zatim roditelji odlučuju da li žele da idu na dalje dijagnostičke testove, i koje.

Rezultate dabl testa treba tumačiti u saradnji sa lekarom i genetičarom, kako bi budući roditelji mogli da odluče o tome da li žele dalju dijagnostiku i koja vrsta testova je pogodna za njih.

Ukoliko postoji velika verovatnoća da postoji neka hromozomopatija, lekari predlažu amniocentezu, biopsiju horionskih čupica.

25/10/2019 08:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments