Pomozite svom budućem studentu: Profesionalna orijentacija

13/12/2017 15:05

Pomozite svom budućem studentu: Profesionalna orijentacija

Baš u ovom periodu, veliki broj maturanata razmišlja o izboru fakulteta, a ukoliko vaše dete i dalje nije sigurno, poslušajte ove savete.

Veliku ulogu u odabiru buduće škole i profesije imaju i roditelji, pa se mnogi odlučuju da nastave njihovim putem i da ih naslede. Međutim, znamo i da veliki broj ima poteškoće u donošenju odluke čime će se baviti. Upravo onim neodlučnim dajemo par saveta koji im mogu olakšati izbor.

Prvi korak je detaljno informisanje o vrstama srednjih škola i fakulteta, kao i smerovima koji se u njima izučavaju i zanimanjima za koje pripremaju. Svako zanimanje traži poželjan sklop sposobnosti, osobina ličnosti i interesovanja važnih a često i presudnih za uspeh u tim oblastima rada, tako da bi učenici trebalo da razmisle o svojim interesovanjima i sklonostima, «jakim» i «slabim stranama» u pogledu školskog uspeha iz pojedinih predmeta, kao i nekim ličnim osobinama.

Tako bi, na primer, budući učenici ekonomskih škola i fakulteta trebalo pre svega dobro da se snalaze sa računanjem, da vole da rade sa brojevima, dok je za buduće učenike medicinskih škola veoma važno da osim strpljenja, staloženosti i potrebe da pomažu ljudima, poseduju predznanja iz hemije i biologije. Za uspeh u oblasti elektrotehnike potrebne su razvijene opšte intelektualne i numeričke sposobnosti, kao i snažno interesovanje za tehniku i informatiku. Arhitektonska struka podrazumeva razvijene sposobnosti shvatanja prostornih odnosa, uspeh u tehničkom crtanju, kao i izražena estetska i tehnička interesovanja.

Pri izboru srednje škole i fakulteta pored sklonosti i interesovanja treba sagledati i mogućnosti zaposlenja. Idealna situacija je među traženim profesijama na tržištu rada pronaći za sebe inspirativno zanimanje. Uz ljubav i sklonost prema fizici i astronomiji lakše je, recimo, pronaći zaposlenje kao profesor fizike nego kao astrofizičar. Ko voli hemiju i dobro mu ide taj predmet, može da razmisli o profilu farmaceutski tehničar i farmaceut budući da se radi o obrazovnim profilima koji su traženi već duži niz godina. Brže se zapošljavaju i stručnjaci za finansije, inženjeri elektrotehnike, informatike, mašinstva, matematičari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovarajućim specijalizacijama i srodna zanimanja na nivou visokog obrazovanja. U tražena zanimanja spadaju i zanatska zanimanja poput stolara, fasadera, armirača, a zanimanja sa kojima može da se započne sopstveni biznis i pristojno zaradi su i obućar, krojač, instalater.

Deci koja najčešće ne znaju šta koja profesija zahteva od njih, prva adresa treba da bude školski psiholog. Ali za savet mogu da se obrate i savetnicima za planiranje karijere u svim većim Filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, pri Nacionalnoj službi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu su otvoreni Centri za informisanje i profesionalnu orijentaciju (CIPS). U Centru mogu da urade testove interesovanja, ličnosti, sposobnosti i opšte kulture. Nakon toga se razgovara sa psihologom, koji daje predlog šta bi mogli da upišu, ali konačna odluka je na učenicima i roditeljima.

Izvor: nsz.gov.rs

13/12/2017 15:05

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments