Kako se vrši provera hromozomskog zdravlja?

06/06/2018 15:13

Kako se vrši provera hromozomskog zdravlja?

Provera hromozomskog zdravlja bebe, vrši se putem skrining hromozomopatije.

U pitanju je procena rizika rađanja bebe sa određenim problematičnim hromozomima, koji je kod svake žene drugačiji, a u cilju određivanja daljeg toka ispitivanja.

Pregled hromozoma

Normalan kariotip

Zdrava osoba ima 46 hromozoma, pola nasleđenih od majke, a pola nasleđenih od oca. Razlika između muškarca i žene je u samo jednom hromozomu. Muškarci imaju hromozom Y, dok žena ima X hromozom, što dovodi do sledećeg stanja: muškarci imaju 46 XY hromozoma, dok žene imaju 46 XX hromozoma.

Šta je hromozomopatija?

U pitanju su poremećaji hromozoma ili nasledne osnove deteta. Poremećaj koji se najčešće javlja kod dece je trizomija 21 – Daunov sindrom, mongoloidnost. Drugi poremećaji koji se javljaju su trizomij 18, trizomij 13, Tarnetov sindrom i drugi, ređi sindromi.

Provera dečijeg zdravlja

Provera da li je dete hromozomski zdravo, ima li normalana kariotip, može se obaviti na dva načina, neinvazivno i invazivno.

Invazivan način daje konačan odgovor ali povećava rizik od pobačaja. Prvo što treba uraditi kako bi se utvrdila rizična grupa kod koje treba uraditi ispitivanje je neinvazivni skrining, koji obuhbvata ultrazvučni skrining i biohemijski skrining.

 Skrining hromozomopatija

Skrining hromozomopatije radi se na nekoliko nivoa. Pravo vreme da se uradi skrining je između jedanaeste nedelje trudnoće i četrnaeste nedelje trudnoće.

06/06/2018 15:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments