Da li postoje smernice za obrazovanje u doba pandemije?

12/06/2020 10:28

Da li postoje smernice za obrazovanje u doba pandemije?

O ovoj temi, i o temi obrazovanja u Srbiji u poslednjih par decenija, i kako bi ono moglo da izgleda u budućnosti, govori predstavnica UNICEF-a i stručnjak za obrazovanje, Tanja Rankvić.

Velika briga i pitanje roditelja je kako usmeriti, motivisati decu i da li treba sudelovati u obrazovanju od kuće? Koje su smernice za obrazovanje od kuće i da li ih ima?

Stručnjak iz UNICEF-a, T. Rankvić za časopis Nacional Geographic kaže kako je Srbija u zadnjih deset godina prema istraživanjima dosta napredovala u polju obrazovanja, što se naročito primećuje kod predškolskih i nižih razrednosti. Problem je što napredak nije ujednačen kod svih grupa učenika i što se posebno ističe kod najboljih a deca i dalje iz škola izlazre bez potrebnih kompentencija za dalje obrazovanje i život.

Sa obzirom na istraživanja koja su sprovođena u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), u našoj zemlji se mora preneti sa ocenjivanja na nastavu i učenje u cilju da se učenici na različite načine podrže u učenju.

Možda je online učenje i idealna prilika za sistem koji će skrenuti akcenat sa ocenjivanja ali kako održati kontinuitet, pažnju i prikazati praktikum nastavnog gradiva online? 

Brzo od početka „kovid krize“, MPNTR, zavodi, škole, nastavnici i učitelji, svako iz svog domena, reagovali su i organizovali nastavu na daljinu koja je zamišljena kao kombinovana TV nastava, interakkcija predavača i učenika kroz online platforme i digitalne učionice i samostalno učenje učenika.Smernice je davalo svima Ministarstvo prosvete, one su se odnosile na organizovanje nastave u novim okolnostima, ukazivale na dostupne resurse i emitovanje nastavnih sadržaja na TV-u i upućivala na organizaciju nastave u on- line okruženju.

Ideja nije bila da se nastava na daljinu svede na gledanje TV-a, već da se zbog ograničenih resursa mnogih  ključni nastavni sadržaj podeli ovim širokim putem kako bi svi mogli posle da se uključe u online nastavu, Nastavnici su u međuvremenu edukovani i ohrabreni da se koriste svim raspoloživim tehnološkim i predavačkim sredstvima u cilju prenošenja znanja.

Obrazovanje online neće i ne može u potpunosti zameniti klasično obrazovanje.Ipak posle Kovid-a klasično obrazovanje neće biti isto i sasvim je sigurno da će učenje na daljinu biti mnogo više zastupljeno, te je veoma bitno da se maksimalni napori ulože i da se razviju svi aspekti ovog sistema, da se izmene zakoni i doradi zakonska regulativa.

Trenutno se u Ministarstvu prosvete i nadležnim zavodima razvija plan za obrazovanje na daljinu u slučaju kada je obustavljen neposredni rad sa učenicima i kada ovaj vid postaje formalni obrazovi proces organizovan putem različitih medija, u slučaju kada predavać i učenik ne dele fizički prostor.

Puno se rzgovara o naučenim lekcijama i planiraju se dalji koraci promene na tri osnovna nivoa: pedagoškom, tehnološkom i organizacionom. 

Važno je da se i školama a i učenicima obezbedi sva potrebna tehnološka podrška, da pkole bolje planiraju aktivnosti poštujući vreme predavača i učenika, psihološki i pedagoški pristup za one osetljivije. Deca moraju da osećaju stabilnost ali i angažovanost čak i u digitalnom okruženju.

Program koji se pravi značiće svakako i za učenje kad ne bude vanrednih okolnosti – kao dodatni, napredni sistem ( blending learning).

Stimulacija od strane roditelja je važna od malena a naročito u preiodu školovanja, roditelji su pravi učitelji deci. Veoma je bitno okruženje, koje će im dozvoliti koncentraciju, knjige i prostor za učenje, ono na šta su navikli i što ih asocira na program učenja i školu.

Takođe je veoma bitan faktor da posećuju kulturne manifetacije, bave se sportom i druže…sve ono što je i pre činilo njihovo slobodno vreme.

Situacija sa Koronom samo je još dodatno naglasila potrebu dece za stimulacijom roditelja i okoline.

12/06/2020 10:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments