Sve serije Celia mleka za odojčad povučena iz prodaje

17/01/2018 13:38

Sve serije Celia mleka za odojčad povučena iz prodaje

Na osnovu odluke proizvodača Lactalis, Francuska, o povlačenju svih serija proizvoda Celia proizvedenih na proizvodnom mestu Lactalis, Creon, Francuska, kompanija Amicus SRB d.o.o kao uvoznik i distributer proizvoda Celia, donela je odluku o povlačenju iz prometa preostalih serija proizvoda Celia sa tržišta Republike Srbije.

Lactalis prozvodi koji se povlače sa tržišta

CELIA DIGEX, serija 16C0010821

CELIA Expert 1, serija 16C0010425

CELIA Expert 1, serija 16C0012133

CELIA Expert 2, serija 16C0010488

CELIA LF, serija 16C0011502

PRE CELIA, serija 16C0010750

Odluka o povlačenju dodatnih 6 serija Celia sa tržišta Republike Srbije doneta je kao dodatna mera predostrožnosti, a u cilju smanjenja rizika i zaštite potrosača.

Ovim će sa tržišta Srbije biti povučene sve serije Celia.

17/01/2018 13:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments